Δίπλωμα Οδήγησης ΤΑΞΙ Ειδική Άδεια ΤΑΞΙ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΑΞΙ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δικαίωμα οδήγησης για Ταξί.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΑΞΙ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας οδήγησης είναι το 21ο έτος και ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας από 24 μήνες πριν, εάν η άδεια είναι ερασιτεχνική, τουλάχιστον. Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου Τομέα του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α’). Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο. Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα: Συγκρότηση ή ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξη, κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων, δωροδοκία, ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστεία, αρπαγή, βιασμό, κατάχρηση σε ασέλγεια, αποπλάνηση παίδων, διευκόλυνση ακολασίας άλλων, πορνογραφία ανηλίκων, μαστροπεία, εκμετάλλευση πόρνης, σωματεμπορία, ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπή, υπεξαίρεση, εκβίαση, απάτη, απιστία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορία και χρήση ναρκωτικών, παράβαση του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών και λιποταξίας, παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΑΞΙ: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο υποψήφιος λαμβάνει μέρος σε γραπτές εξετάσεις με τα εξής θέματα :

Κανονισμοί επιβατικών Δημόσιας χρήσεως
Στοιχεία μηχανολογίας αυτοκινήτου
Πρώτες βοήθειες
Τοπικά θέματα