Δίπλωμα Οδήγησης Αυτοκινήτου Κατηγορία Β

Η συγκεκριμένη κατηγορία άδειας οδήγησης σας επιτρέπει να οδηγήσετε ένα αυτοκίνητο όχημα με μέγιστο επιτρεπόμενο μεικτό βάρος έως 3.500 κιλά και μέχρι 9 θέσεων (8 επιβάτες+ 1 οδηγός).

ΚΑΤΗΓOΡΙΑ Β: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

ΚΑΤΗΓOΡΙΑ Β: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα
    • Θεωρητικά: 21 ώρες
    • Πρακτικά: 25 ώρες
  • Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα
    • Πρακτικά: 18 ώρες

Για Σχολή Οδηγών σε Ανατολική Αττική & Βόρεια Προάστια

Μην Ψάχνετε Άλλο!