Δίπλωμα Οδήγησης Μηχανής Κατηγορία Α (Ανεξάρτητος Κυβισμού)

Μοτοσικλέτα οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος / βάρους ή κυβισμού και μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας οδήγησης είναι το 24ο έτος για την κατηγορία Α και ισχύει για 15 έτη.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται, άδεια διαμονής ή παραμονής ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα

  • Θεωρητικά: 32 ώρες (21 ώρες Κ.Ο.Κ. & 11 ώρες θεωρία Μοτοσικλέτας)
  • Πρακτικά: 14 ώρες

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα

  • Θεωρητικά: 11 ώρες (θεωρία Μοτοσικλέτας)
  • Πρακτικά: 12 ώρες (Αν υπάρχει Β κατηγορία)
  • Πρακτικά 7 ώρες (Αν υπάρχει ΑΜ-Α1-Α2 κατηγορία)

Για Σχολή Οδηγών σε Ανατολική Αττική & Βόρεια Προάστια

Μην Ψάχνετε Άλλο!