Δίπλωμα Οδήγησης Μηχανής Κατηγορία A1 έως 125cc

Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW – δηλαδή μέχρι 14.75 bhp – και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg. Επίσης μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW. Η άδεια οδήγησης A1 ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας ΑΜ.

ΚΑΤΗΟΡΙΑ Α1: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας οδήγησης, είναι το 18ο έτος για την κατηγορία Α1 και ισχύει για 15 έτη.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

ΚΑΤΗΟΡΙΑ Α1: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα
  • Θεωρητικά: 32 ώρες (21 ώρες Κ.Ο.Κ. & 11 ώρες θεωρία Μοτοσικλέτας)
  • Πρακτικά: 14 ώρες
 • Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα
  • Θεωρητικά: 11 ώρες (θεωρία Μοτοσικλέτας)
  • Πρακτικά: 12 ώρες (Αν υπάρχει Β κατηγορία)
  • Πρακτικά 7 ώρες (Αν υπάρχει ΑΜ κατηγορία)

Για Σχολή Οδηγών σε Ανατολική Αττική & Βόρεια Προάστια

Μην Ψάχνετε Άλλο!