Διπλώμα Οδήγησης Μηχανής Κατηγορία A2 έως 35kw

Διπλώμα Οδήγησης Μηχανής Κατηγορία A2 έως 35kw

Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας οδήγησης, είναι το 20ο έτος για την κατηγορία Α2 και ισχύει για 15 έτη.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα

  • Θεωρητικά: 32 ώρες (21 ώρες Κ.Ο.Κ. & 11 ώρες θεωρία Μοτοσικλέτας)
  • Πρακτικά: 14 ώρες

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα

  • Θεωρητικά: 11 ώρες (θεωρία Μοτοσικλέτας)
  • Πρακτικά: 12 ώρες (Αν υπάρχει Β κατηγορία)
  • Πρακτικά 7 ώρες (Αν υπάρχει ΑΜ-Α1 κατηγορία)

Για Σχολή Οδηγών σε Ανατολική Αττική & Βόρεια Προάστια

Μην Ψάχνετε Άλλο!