Δίπλωμα Οδήγησης Μοτοποδηλάτου Κατηγορία AM έως 50cc

Το συγκεκριμένο δίπλωμα είναι για οδήγηση μοτοποδηλάτου μέχρι 50cm3 και με μέγιστη τελική ταχύτητα 45 χιλιόμετρα την ώρα. Η άδεια οδήγησης AM ισχύει για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας ΑΜ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας οδήγησης, είναι το 16ο έτος για την κατηγορία ΑΜ (μόνο με την υπογραφή κηδεμόνα) και ισχύει για 15 έτη.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜ: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα

  • Θεωρητικά: 32 ώρες (21 ώρες Κ.Ο.Κ. & 11 ώρες θεωρία Μοτοσικλέτας)
  • Πρακτικά: 14 ώρες

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα

  • Θεωρητικά: 11 ώρες (θεωρία Μοτοσικλέτας)
  • Πρακτικά: 12 ώρες (Αν υπάρχει Β κατηγορία)

Για Σχολή Οδηγών σε Ανατολική Αττική & Βόρεια Προάστια

Μην Ψάχνετε Άλλο!