Ανανέωση Ειδικής Άδειας ΤΑΞΙ

Η drivecamp αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου να διεκπεραιώσει την υπόθεσή σας στην Διεύθυνση Συγκοινωνιών.

Προϋποθέσεις

Η ανανέωση γίνεται χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση, έπειτα από ιατρική εξέταση, κατά την οποία πρέπει να κριθεί ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

Ισχύς

  • Η ειδική άδεια Ταξί έχει πενταετή ισχύ.
  • Στα 67 έτη του κατόχου της ειδικής άδειας Ταξί για την ανανέωση περνάει ΔΙΕ.
  • Στα 69 έτη η ειδική άδεια Ταξί λίγη οριστικά

Για επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 603 7972 και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!