Έκδοση Νέας Άδειας Οδήγησης λόγο φθοράς, απώλειας ή κλοπής

Η drivecamp αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την έκδοση νέας Άδειας Οδήγησης λόγο φθοράς, απώλειας ή κλοπής

Προϋποθέσεις

Η άδεια οδήγησης δεν παρακρατείται από καμία δημόσια ή αστυνομική αρχή της Ελλάδας ή άλλης χώρας μέλους της Ε.Ε.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

Για επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 603 7972 και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!